چهارشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1390

این روزا ..

 

هیچ کس و هیچ کجا با من آشنا نیست ، 

به تن زندگی که دست می کشم ، نمی شناسمش  

و صدایی را مدام می شنوم که می گوید : 

نترس من سرنوشت توام !  

 

  

 

 

ته نوشت : انگار این روزا یکی اینجا زیاد میاد ، دنبال چی می گردی ؟ 

آشنایی یا نا آشنا ؟      

..