یکشنبه 19 تیر‌ماه سال 1390

من دیگه حوصله ندارم

به خوب امید و از بد گله ندارم

..