چهارشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1390

از من تا من هزار دره ره است ..

قبلها با چیزای دوست نداشتنی ، من ، یه سر و هزار سودا که به همشون می رسیدم .  

حالا با چیزای دوست داشتنی ، من ، یه سر و هزار سودا که به زور به چندتاشم نمی رسم .  

..