سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1388

..

جای آشفته نخواب تا خواب آشفته نبینی ..  

..