یکشنبه 22 آذر‌ماه سال 1388

ز ل ز ل ه

توی اداره نشستم و منتظرم که ساعت کاری تموم شه برم .  

زول می زنم به تابلوهای روبروم که از یک زاویه نشون می دن  :    

.

ARG-E-BAM  

Before Earthquake  

و   

ARG-E-BAM 

After Earthquake   

. 

به یاد چیزهایی که ساختم و خراب شد می افتم .  

چشامو می بندم ، مثل راه رفتن روی لبه دیوار بلند و باریکی می مونه ، باید حواسم جمع باشه که پام نلغزه ، تا پرت نشم ، تا فرو نرم تو اندوه  ..  

..