چهارشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1388

...

 

امشب   

ساعت نمی‌دانم چند است 

اما کسی دست برده توی سینه‌ام  

تا چیزی را  

تا چیزی را از تپیدن باز بدارد !

 

..