شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1387

Duel

برادرانه بیا تا که قسمتی بکنیم ..

جهان و هر چه در او هست از تو ، یار از من  

 

" شمس لنکرودی "