X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1387

فقط خودت ..

این روزا تنها قول بین ما ، قول چشمامونه و
من فقط خوب میبینم و
دیدن رو  خیلی دوست دارم
و هی تو رو دیدن رو هی بیشتر ..
.
نزدیکتر که بیای چشمات سُر می خورن و
توی ماهیچه های متورم توی قلبم جا خوش میکنن و
هی تو حرف بزن و هی حرف بزن ... و
.
رویاهام رو می ذارم زیر بالشم و هی فقط خواب می بینم و خواب و

نگرانم که یهو بیدار بشم بی رویا و
من چطوری نذارم اشکات تا پایین تر از لبام نرسه که شور نشه بوسه هام و تلخ نشه صدام و که ..
.
هیچی دیگه ،
میخوام هی فقط جز خودت از خدا

...